sadywincenta.pl

Zapytanie ofertowe 13.06.2017

Przepraszamy, obecnie sprzedaż internetowa jest wstrzymana. Zapraszamy po nasze soki do sklepów stacjonarnych.

Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2017r.

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

- Dostawa i montaż nowej automatycznej maszyny formująco-dozującej sok w opakowaniach typu doypack

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.06.2017

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2. Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań

 

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Wincenty Krzyżak, tel. 534 947 447; e-mail: wincenty.krzyzak@sadywincenta.pl

Zobacz więcej informacji